tafod.jpg hafan cymdeithas.org
hafan  cysylltwch  ymaelodwch  cyfrannwch  ymgyrchwch
Rhanbarthau
Gwynedd-Môn
Clwyd
Ceredigion
Powys
Caerfyrddin-Penfro
Morgannwg-Gwent
 

Ymgyrchoedd
Mudiadau Dathlu'r Gymraeg
Deddf Iaith Newydd
Cymraeg yn Hanfodol
Deddf Eiddo
Addysg
Dyfodol Digidol
Gwreiddiwch yn y Gymuned
 

Adrannau
Adloniant
Blog y Cadeirydd
Codi Arian
Cyfansoddiad
Cyfarfod Cyffredinol
Gwybodaeth
Dolennau
Dy Ardal Di
Eisteddfodau
Fideo a Sain
Hanes
Hanner Cant
Maniffesto
Nwyddau
Rhyngwladol
Y Senedd
Y Tafod

Pages in English
 

Y Wefan Hon
Defnyddio'r Wefan

Movable Type 4.24-en
Ffrwd RDF (XML)
 

Morgannwg-Gwent

Croeso i dudalen Rhanbarth Morgannwg Gwent. Mae'r Rhanbarth yn ymestyn o Abertawe i Fynwy ac yn cynnwys 12 cyngor sir. Mae'n gartre i 3 dinas a thros hanner poblogaeth Cymru.

Mae'r Rhanbarth yn cyfarfod yn fisol, fel arfer ar nos Fercher cynta'r mis. Cysyllta â i gadarnhau'r manylion ac i ychwanegu dy enw at ein rhestr ebost.

Mae celloedd gan y Gymdeithas yn cyfarfod yn ardaloedd Caerdydd ac Abertawe. Cysyllta â am fanylion y cyfarfodydd nesaf. Os wyt ti'n byw mewn ardal arall oddi fewn y Rhanbarth, beth am ddechrau cell leol? Gallwn helpu gyda syniadau am weithgareddau ayb. Cysyllta - mae digon o waith i bawb!

Gwefan Cell Abertawe

Os alli di helpu trwy ffonio, llythyru, gosod posteri, gweithredu yna cysyllta, neu os wyt ti jyst moyn gwybod mwy.... cysyllta!

Branwen Brian Evans (Cyswllt Rhanbarth Morgannwg-Gwent)

Deunydd Ymgyrchu


Digwyddiadau'r Rhanbarth
Cyfarfod Rhanbarth Morgannwg-Gwent
3 Medi, 2012
Diolch Jamie! Rhyddhau o'r carchar
30 Awst, 2012
Rhagor...

Newyddion o'r Rhanbarth
Gwasanaeth Cymraeg - Dechrau o'r dechrau?
22 Awst, 2012
Brwydr yr iaith yn parhau tu fewn i'r carchar
16 Awst, 2012
Carchar am 35 diwrnod i Jamie Bevan
13 Awst, 2012
Gigs Steddfod Genedlaethol Bro Morgannwg @Cymdeithas
4 Awst, 2012
Siop sglods Cas-gwent: Gwahoddiad arbennig i Rhodri Morgan
30 Gorffennaf, 2012
Mwy o newyddion...

Dogfennau Perthnasol
Rhagor...

Erthyglau Perthnasol
Rhagor...

Archif y Rhanbarth
Pob cofnod o'r rhanbarth hwn


nôl i'r brig